Strzelińska Komunikacja Publiczna

publiczny transport zbiorowy na terenie gminy Strzelin

Logo SKP

Projekt dofinansowany przez

Dofinansowanie projektu
Dofinansowanie projektu

Ostatnie informacje

 • Wszystkie
 • Aktualności
 • Rozkład Jazdy
 • Utrudnienia
 • Domyślnie
 • Tytuł
Pokaż więcej... Przytrzymaj klawisz SHIFT aby pokazać wszystko pokaż wszystko
 • Wszystkie
 • Aktualności
 • Rozkład Jazdy
 • Utrudnienia
Pokaż więcej... Przytrzymaj klawisz SHIFT aby pokazać wszystko pokaż wszystko

Rozkłady jazdy i schematy linii

Rozkład jazdy

linie regularne

Rozkład jazdy

linie regularne szkolne

Regulamin

przewóz osób i bagażu

Regulamin

przewóz dzieci do szkół

Punkty sprzedaży biletów

Sprzedaż biletów miesięcznych

DANIEL Przewozy Autokarowe Sp.z o.o.

ul.Ząbkowicka 42,
57-100 Strzelin

Sprzedaż biletów miesięcznych

F.H.U. SMS Stanisław Pieniak

Rynek 2A,
57-100 Strzelin

UWAGA!

Bilety jednorazowe są do nabycia wyłącznie u kierowców autobusów i mają formę paragonu fiskalnego.

Ceny biletów

Jednorazowy normalny

4,00 zł

Bilety jednorazowe stanowią dowód uiszczenia opłaty za przejazd od chwili ich skasowania i zachowują ważność do chwili opuszczenia pojazdu przez pasażera.

Jednorazowy ulgowy

2,00 zł

Bilety jednorazowe stanowią dowód uiszczenia opłaty za przejazd od chwili ich skasowania i zachowują ważność do chwili opuszczenia pojazdu przez pasażera.

Miesięczny normalny

140,00 zł

Bilety miesięczne uprawniają do odbycia nielimitowanej liczby przejazdów dowolnymi liniami, w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

Miesięczny ulgowy

70,00 zł

Bilety miesięczne uprawniają do odbycia nielimitowanej liczby przejazdów dowolnymi liniami, w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

Wysokość ulg określona jest w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) oraz uchwale nr XLVII/630/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. Rady Miejskiej Strzelina w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Strzelin oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych.

SKP w liczbach

Autobusy

9 spalinowych
4 elektryczne

Linie komunikacyjne

17 regularnych
10 reg. szkolnych

Połączeń w tygodniu

620 regularnych
275 reg. szkolnych

Zasięg

Miasto Strzelin
+36 sołectw

Kontakt z Operatorem
 • DANIEL Przewozy Autokarowe
  ul. Ząbkowicka 42,
  57-100 Strzelin
 • biuro@daniel-autokary.pl
 • +48 723 737 358
  +48 607 567 156

Ostatnie informacje

 • Wszystkie
 • Aktualności
 • Rozkład Jazdy
 • Utrudnienia
Pokaż więcej... Przytrzymaj klawisz SHIFT aby pokazać wszystko pokaż wszystko

PZM MOFW - III etap konsultacji społecznych

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

Pod poniższym linkiem od 6 grudnia 2021 r. jest możliwość zapoznania się z projektem dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi można składać poprzez formularz umieszczony w linku lub przesłać na adres email: konsultacje@lpw-consulting.pl

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Podsumowanie II etapu konsultacji społecznych

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (SUMP)

Image

Podsumowanie I etapu konsultacji społecznych

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (SUMP)

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

Zapobieganie infekcji koronawirusem

Stosuj się do poniższych zasad, aby ograniczyć możliwość zakażenia koronawirusem

Często myj ręce

używając wody oraz mydła lub środków dezynfekujących

Zachowaj dystans

na otwartej przestrzeni i w pomieszczeniach zamkniętych

Zakrywaj usta i nos

jeśli jesteś w zamkniętych obiektach publicznych

Unikaj podróży

w rejony, gdzie występuje pandemia COVID-19