Przewozy w dniu wyborów 9 czerwca 2024 r.

Informujemy, że w dniu wyborów posów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r., Gmina Strzelin organizuje bezpłatne, gminne przewozy pasażerskie dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Strzelin. 

W dniu wyborów prawo do bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie gminy Strzelin mają wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Informacje dotyczące tych przewozów zostały podane do publicznej wiadomości 13 maja 2024 r. na stronie internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej UMiG w Strzelinie.


Drukuj   E-mail