Galeria zdjęć nowych autobusów o napędzie elektrycznym zakupionych z dofinansowania przez NFOŚiGW w formie dotacji i pożyczki w łącznej kwocie: 3 001 200,00 zł w ramach realizacji zadania pn.: "Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania dla Strzelińskiej Komunikacji Publicznej". Dostawę autobusów zrealizował ich producent: AUTOMET Group Sp. J. z Sanoka.

nfosigw wspieramy elektromobilnosc