Galeria zdjęć ze zrealizowanego w 2020 roku zadania budowy wiat przystankowych na terenie gminy Strzelin w miejscowościach: Krzepice, Strzegów, Pęcz, Pławna oraz Strzelin (Osiedle na skarpie).

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu Gminy Strzelin, trzech funduszy sołeckich i jednego funduszu osiedlowego.