Bilet zintegrowany Strzelin

Jeden bilet na przewozy Kolejami Dolnośląskimi i SKP

Bilet zintegrowany Strzelin

Bilet zintegrowany Strzelin

Bilet zintegrowany Strzelin obowiązuje wyłącznie w pociągach Kolei Dolnośląskich, w komunikacji krajowej (z wyłączeniem połączeń „Pociąg do Kultury” i „KD Specjal”) oraz na wszystkich liniach gminnych publicznej komunikacji zbiorowej, której Organizatorem jest Gmina Strzelin.

Bilet zintegrowany Strzelin składa się z kolejowego biletu miesięcznego odcinkowego imiennego z umieszczonym na nim znaczkiem komunikacji miejskiej i uprawnia jego posiadacza do:

 1. Nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich na trasie wskazanej na bilecie, przy czym co najmniej jedną ze stacji musi być: Strzelin, Biały Kościół, Warkocz.
 2. Nieograniczonej liczby przejazdów autobusami na wszystkich liniach gminnej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Strzelin (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego).

Sprzedaż biletów zintegrowanych Strzelin prowadzą wyłącznie Biura Obsługi Klienta i kasy biletowe Kolei Dolnośląskich S.A. na dworcach:

 • Strzelin
 • Kłodzko Główne,
 • Wrocław Główny.

Zapraszamy do skorzystania z oferty.

 

Regulamin oferty "Bilet zintegrowany"

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

 

Co to jest SKP?  
SKP - Strzelińska Komunikacja Publiczna.
To publiczny transport zbiorowy działający w granicach administracyjnych gminy Strzelin, a którego Gmina Strzelin jest organizatorem. SKP rozpoczęła swoją działalność 2 lipca 2018 roku.
Kto może korzystać z SKP?  
Strzelińska Komunikacja Publiczna jest ogólnie dostępnym publicznym transportem zbiorowym, z którego może korzystać każdy przestrzegając zasad określonych w regulaminie przewozu oraz Uchwały nr XLI/539/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami gminnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzelin, a także sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych (Doln. 2018 poz. 249 z późn. zm.), dla uproszczenia nazywanej regulaminem opłat i ulg.
Jakie są ceny biletów?  

Ceny biletów jednorazowych normalnych i z ulgami

Strefy biletowe Cena biletu
jednorazowego

normalnego
33% 37% 49% 50% 51% 78% 93% 95% 100%
Za przejazd w strefie 1 1,00 zł 0,67 zł 0,63 zł 0,51 zł 0,50 zł 0,49 zł 0,22 zł 0,07 zł 0,05 zł 0,00 zł
Za przejazd w strefie 2 3,00 zł 2,01 zł 1,89 zł 1,53 zł 1,50 zł 1,47 zł 0,66 zł 0,21 zł 0,15 zł 0,00 zł
Za przejazd w obu strefach 4,00 zł 2,68 zł 2,52 zł 2,04 zł 2,00 zł 1,96 zł 0,88 zł 0,28 zł 0,20 zł 0,00 zł

Ceny biletów miesięcznych normalnych i z ulgami

Strefy biletowe Cena biletu
miesięcznego

normalnego
33% 37% 49% 50% 51% 78% 93%
Za przejazd w strefie 1 40,00 zł 26,80 zł 25,20 zł 20,40 zł 20,00 zł 19,60 zł 8,80 zł 2,80 zł
Za przejazd w strefie 2 100,00 zł 67,00 zł 63,00 zł 51,00 zł 50,00 zł 49,00 zł 22,00 zł 7,00 zł
Za przejazd w obu strefach 140,00 zł 93,80 zł 88,20 zł 71,40 zł 70,00 zł 68,60 zł 30,80 zł 9,80 zł

Ceny obowiązują od 1 września 2022 r.

Kto jest uprawniony do przejazdów ulgowych?  

Skrócony wykaz ulg do biletów jednorazowych i miesięcznych

Uprawnienia do ulg na podstawie ustawy % ulgi
do biletu jednorazowego
% ulgi
do biletu miesięcznego
Funkcjonariusze Straży Granicznej wykon. czynności związ. z zapobieganiem nielegalnej migracji 100%  
Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej 95%  
Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczony do I grupy inwalidzkiej 95%  
Opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji 95%  
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 93%  
Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej na służbie 78%  
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych 78%  
Umundurowani funkcjonariusze Policji na służbie 78%  
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej na służbie 78%  
Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością 78% 78% 
Opiekun dzieci lub młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością 78%  
Inwalidzi wojenni lub wojskowi I grupy inwalidztwa. 78%  
Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową. 78%  
Dzieci w wieku do lat 4 78%  
Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych 78%  
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji w komunikacji innej niż zwykła 51%  
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji w komunikacji zwykłej 49%  
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 37%  
Osoby niewidome nie uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 37% 37%
Inwalidzi wojenni lub wojskowi zaliczeni do grupy inwalidzkiej innej niż "I" 37%  
Weteran inwalida 37%  
Kombatanci 51%  
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (komunikacja inna niż zwykła) 37%  
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji   93%
Studenci do ukończenia 26 roku życia   51%
Doktoranci do ukończenia 35 roku życia   51%
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji (komunikacja inna niż zwykła)   51%
Dzieci i młodzież pobierająca naukę do 24 lat   49%
Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych   33%
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji   37%
Nauczyciele akademiccy   33%
Działacze opozycji antykomunistycznej 51%  
Honorowi dawcy krwi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 33%  
Dzieci w wieku do lat 4 pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca siedzącego 100%  

Skrócony wykaz ulg do biletów jednorazowych i miesięcznych

Uprawnienia do ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej Strzelina % ulgi
do biletu jednorazowego
% ulgi
do biletu miesięcznego
Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dzieci własne osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka 50% 50%
Członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Karty Dużej Rodziny wprowadzone ustawą 50% 50%
Emeryci i renciści powyżej 60 roku życia 50% 50%
Osoby na świadczeniach przedemerytalnych 50% 50%

Ulgi obowiązują od 1 września 2022 r.

Gdzie mogę kupić bilet?  

Punkty sprzedaży biletów miesięcznych

Sprzedaż biletów miesięcznych
DANIEL Przewozy Autokarowe Sp.z o.o.

ul.Ząbkowicka 42,
57-100 Strzelin

Sprzedaż biletów miesięcznych
F.H.U. SMS Stanisław Pieniak

Rynek 2A,
57-100 Strzelin

Bilety jednorazowe są do nabycia wyłącznie u kierowców autobusów w formie paragonu fiskalnego.
Jak oznaczone są autobusy obsługujące linie komunikacyjne?  
 1. Autobusy podmiejskie
  Autobusy obsługujące linie podmiejskie oznaczone są następującymi cyframi arabskimi: 1, 11, 2, 12, 3, 13, 4, 5, 6, 7, 17, 8 i 18
 2. Autobusy podmiejskie
  Autobusy obsługujące linie miejskie oznaczone są następującymi, dużymi literami i cyframi: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S13 i S15.
Jak korzystać z przystanków "Na żądanie"?  
 1. Przystanki obsługiwane przez SKP oznaczone są napisem "Przystanek na żądanie".
 2. Na przystankach tych, kierowca autobusu nie zatrzyma się, jeśli żaden z pasażerów nie zasygnalizuje zamiaru opuszczenia pojazdu, a na przystanku nie ma żadnych osób.
 3. Chcąc opuścić autobus na przystanku "Na żądanie" należy nacisnąć czerwony przycisk wewnątrz autobusu (w ten sposób sygnalizujemy ten zamiar). Należy pamiętać, aby nie robić tego w ostatniej chwili, już na przystanku, lecz z wyprzedzeniem, tak aby kierowca autobusu mógł go zatrzymać w strefie przystanku.
 4. Chcąc wsiąść do autobusu na przystanku "Na żądanie", pasażer musi być widoczny dla kierowcy. Powinien więc stanąć tak, aby kierujący autobusem łatwo mógł go dostrzec (wówczas jest zobowiązany do zatrzymania pojazdu).

Przystanki "Na żądanie" to te, na których zwykle wsiada lub wysiada niewiele osób albo pasażerowie korzystają z nich tylko w określonych godzinach (np. w przypadku, gdy przystanki znajdują się w pobliżu szkół, sklepów czy zakładów pracy).

Korzyści z wprowadzenia przystanków "Na żądanie" to przede wszystkim zwiększenie płynności przejazdu pojazdów komunikacji zbiorowej (brak zatrzymań bez wymiany pasażerów na mało uczęszczanych przystankach) oraz dbałość o środowisko naturalne i oszczędność paliwa (największe spalanie paliwa następuje podczas ruszania pojazdu).

Jak potwierdzić prawo do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego?  

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z przejazdów ulgowych lub bezpłatnych są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień.

Gdzie kierować skargi i wnioski, a gdzie propozycje zmian?  

 

Skargi i wnioski na temat funkcjonowania komunikacji należy kierować bezpośrednio do Operatora w następujący sposób:

 • w siedzibie Operatora:  DANIEL Przewozy Autokarowe Sp.z o.o., ul. Ząbkowicka 42, 57-100 Strzelin w dni robocze w godz. 830-15 00,
 • telefonicznie: 530 146 471 w dni robocze w godz. 830-15 00,
 • pocztą elektroniczną (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • przez formularz na stronie: www.daniel-autokary.pl

Propozycje zmian należy kierować do Organizatora w następujący sposób:

 • pisemnie lub osobiście w siedzibie Organizatora:  UMiG Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin w dni robocze w godz. 745-15 45,
 • telefonicznie: 71 39 21 971 w dni robocze w godz. 745-15 45,
 • pocztą elektroniczną (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • przez formularz kontaktowy

 

 

Tabliczka przystankowa z rozkładem jazdy

Każdy przystanek autobusowy SKP posiada swój indywidualny i niepowtarzalny rozkład jazdy. Aby ułatwić korzystanie z tych rozkładów jazdy, wyjaśnienie wszystkich, zawartych tam informacji przedstawiono na przykładzie rozkładu jazdy dla przystanku Dobrogoszcz.
Umieść kursor nad czerwoną strzałką lub wybierz wyjaśnienie z listy rozwijanej.

 

 

O ciasteczkach

CZYM SĄ CIASTECZKA (COOKIES)?

Ciasteczka (z ang. cookies) to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe o niewielkim rozmiarze, które są wysyłane przez serwer odwiedzanej strony internetowej i zapisywane na urządzeniu, z którego korzystamy w momencie jej przeglądania. Ciasteczka ułatwiają korzystanie z serwisów internetowych, których zawartość w postaci treści, zdjęć jak również reklam jest lepiej dopasowana pod kątem indywidualnych oczekiwań użytkownika.

CO ZAWIERAJĄ CIASTECZKA?

Mechanizm ciasteczek został opracowany przez programistę Lou Montulliego - byłego pracownika Netscape Communications. Budowa ciasteczek jest bardzo prosta. Najważniejsze dane zapisywane są parami: nazwa = wartość. Składają się z liter i cyfr, a dane które zawierają są powiązane tylko z użytkownikiem oraz odwiedzaną stronę internetową, z której dany plik cookie pochodzi.

JAKIE SĄ PODSTAWOWE RODZAJE CIASTECZEK?

Istnieją dwa podstawowe typy ciasteczek - wielokrotnego użytku i okazjonalne. Taki podział dotyczy czasu przez jaki ciasteczka będą umieszczone w urządzeniu, które jest używane do przeglądania stron internetowych:

 •   Ciasteczka tymczasowe ("session cookies")  

Te pliki są umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji) i zostają wykasowane po jej zamknięciu. Są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcje serwisu działały poprawnie.

 •   Ciasteczka stałe ("persistent cookies")  

Te pliki pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Zezwalają na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzany jest dany serwis.

Ponadto ciasteczka wyróżniają się także ze względu na:

  • Niezbędność do realizacji usługi.
  • Pochodzenie administratora serwisu, który zarządza ciasteczkami.
  • Cel jakiemu służą.
  • Sposób ingerencji w prywatność użytkownika.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z UŻYWANIA CIASTECZEK?

Dzięki zapisanym w ciasteczkach informacjom, administratorzy i właściciele serwisów internetowych dowiadują się więcej o upodobaniach użytkowników i mogą na tej podstawie udoskonalać swoje strony czyniąc je lepiej dopasowanymi do bieżących potrzeb i trendów.

Przykładowe zalety ciasteczek:

  • Zapamiętują nasze odwiedziny na stronie i wybrane jej preferencje jak np. język.
  • Pomagają w dostarczaniu spersonalizowanej zawartości serwisu.
  • Pozwalają na korzystanie z kont w serwisach.
  • Umożliwiają pominięcie konieczności każdorazowego rejestrowania się.
  • Pozwalają na dokonywanie zakupów on-line.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

  • personalizacja strony internetowej np.: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki czy wersji kolorystycznej,
  • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika np.: pamiętanie zawartości koszyka, brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie,
  • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi np.: wyświetlanie Twoich znajomych czy publikowanie postów na FB i Google+ bezpośrednio z poziomu strony,
  • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej,
  • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi.

JAK ZARZĄDZAĆ CIASTECZKAMI?

W każdej chwili można we własnym zakresie zarządzać plikami „cookies”. W tym celu należy zmienić ustawienia używanej przeglądarki internetowej.
Kliknij na wybrane logo, aby dowiedzieć się jak to zrobić:

 

Opera
Opera
Internet Explorer
Internet Explorer
Safari
Safari
Mozilla Firefox
Mozilla Firefox
Google Chrome
Google Chrome
Vivaldi
Vivaldi

 

Urządzenia mobilne:

Android
Android
Safari (iOS)
Safari (iOS)
Windows Phone
Windows Phone

 

 

O SKP

O SKP

Od 2 lipca 2018 roku rozpoczęła funkcjonować na terenie całej gminy Strzelin Strzelińska Komunikacja Publiczna (SKP) w zakresie pasażerskich przewozów autobusowych.

Zmniejszająca się z roku na rok ilość linii komunikacyjnych na terenie Gminy Strzelin przez dotychczasowego głównego przewoźnika jakim był PKS, proekologiczne działanie mające na celu ograniczenie przejazdów własnymi pojazdami samochodowymi, a tym samym obniżenie emisji szkodliwych spalin i obniżenie poziomu hałasu, wyjście na przeciw postulatom i oczekiwaniom mieszkańców miasta i gminy Strzelin, a dotyczących możliwości skorzystania z ogólnodostępnej komunikacji i dotarcia do innych miejscowości oraz różnych instytucji, urzędów i miejsc publicznych na terenie nie tylko Strzelina, były podstawowymi przesłankami do utworzenia SKP.

Strzelińska Komunikacja Publiczna działa w oparciu o zakupione pojazdy do przewozu osób tzn. czterech elektrycznych pojazdów wolnobieżnych FRUGAL oraz dziewięciu busów IVECO przewożących pasażerów na wszystkich liniach podmiejskich.

Część środków na ten cel Gmina Strzelin pozyskała na podstawie zawartej w dniu 13.06.2017 r. umowy z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Strzelin poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej”. Projekt uzyskał wsparcie w ramach poddziałania 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość zadania wyniosła: 4 688 184,44 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiła kwota: 3 901 525,87 zł.

fe ds ue

 

W pierwszych czterech latach na terenie miasta Strzelin obsługę pasażerów zapewniajły 4 linie miejskie, które obsługiwały cztery pojazdy o napędzie elektrycznym marki FRUGAL. Z kolei obsługę pasażerów na liniach podmiejskich realizowana była autobusami IVECO na 12 liniach. Zaplanowano również linie specjalne. Np. w okresie wakacyjnym autobusy SKP kursowały w soboty i niedziele do ośrodka wypoczynkowego w Białym Kościele, a w dniu Wszystkich Świętych między cmentarzami przy ulicy Oławskiej i Krzepickiej.

O października 2022 roku liczba linii komunikacyjnych wzrosła do 27, ponieważ w ramach SKP zaczęły być realizowane dowozy dzieci do pięciu placówek oświatowych na terenie gminy Strzelin.

Częstotliwość odjazdów w godzinach szczytu jest zróżnicowana i wynosi 15-60 minut w zależności od linii komunikacyjnej. W całej gminie zlokalizowanych jest ok. 120 par przystanków autobusowych (po obu stronach drogi lub ulicy), z czego w samym Strzelinie znajduje się ich ok. 40. Oznacza to, że w całej gminie mamy do dyspozycji ok. 240 pojedynczych przystanków. Przy czym większość z nich utworzono przed uruchomieniem komunikacji publicznej i w miarę potrzeb tworzone są nowe. Sukcesywnie przystanki autobusowe wyposażane są w nowe wiaty przystankowe. 

15 marca 2023 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Pani Dorota Pawnuk Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin podpisała umowę dotacji oraz preferencyjnej pożyczki na realizację zadania pn. "Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania dla Strzelińskiej Komunikacji Publicznej". Miesiąc później, bo 26 kwietnia 2023 r. w siedzibie UMiG w Strzelinie Pani Burmistrz podpisała umowę z przedsiębiorstwem AUTOMET Group Sp. J. z Sanoka, które jest wykonawcą w/w zadania.

nfosigw wspieramy elektromobilnosc


Po podpisaniu umów z NFOŚiGW na dofinansowanie i pożyczkę, 26 kwietnia 2023 r. w następstwie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była realizacja zadania pn.: "Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania dla Strzelińskiej Komunikacji Publicznej", Pani Dorota Pawnuk Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin przy kontrasygnacie Pani Łucji Szczepańskiej, zawarła umowę z przedsiębiorstwem AUTOMET Group Sp. J. z Sanoka na jego realizację.

Etapy rozwoju Strzelińskiej Komunikacji Publicznej:

 

2023

Przekazanie autobusów

7 listopada 2023 r. w Strzelinie przedsiębiorstwo AUTOMET Group Sp. J. z Sanoka, wywiązując się z warunków umowy, przekazało Gminie Strzelin dwa nowe zeroemisyjne autobusy o napędzie elektrycznym marki Mercedes-Benz/Automet wraz z mobilną infrastrurą ładowania w postaci dwóch ładowarek.

2023

Podpisanie umowy na zakup autobusów

26 kwietnia 2023 r. w siedzibie UMiG w Strzelinie Pani Dorota Pawnuk Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin podpisała umowę z przedsiębiorstwem AUTOMET Group Sp. J. z Sanoka, które jest wykonawcą zadania pn. "Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania dla Strzelińskiej Komunikacji Publicznej", finansowanego ze środków pozyskanych z NFOŚiGW.

2022-2023

Podpisanie umowy z NFOŚiGW

15 marca 2023 r. w siedzibie WFOŚiGW we Wrocławiu Pani Dorota Pawnuk Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin podpisała umowę dotacji oraz preferencyjnej pożyczki na realizację zadania pn."Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania dla Strzelińskiej Komunikacji Publicznej".

2018

Uruchomienie SKP

1 lipca 2018 roku w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje uroczystego otwarcia Strzelińskiej Komunikacji Publicznej. 2 lipca 2018 roku realizowane są pierwsze kursy na liniach miejskich i podmiejskich.

2017-2018

Przygotowania

Przed planowanym uruchomieniem publicznego transportu zbiorowego przygotowuje się niezbędna infrastrukturę, projektowany jest pierwszy rozkład jazdy, ogłasza się postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia Operatora publicznego transportu zbiorowego.

2017

Zakup autobusów

Gmina Strzelin podpisuje umowę z Województwem Dolnośląskim na realizację projektu dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Całkowita wartość projektu stanowiła kwota: 4 673 508,00 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło: 3 909 751,80 zł.

2016

Koncepcja organizacji SKP

Opracowanie dokumentu „Koncepcja organizacji gminnego transportu zbiorowego w gminie Strzelin”. Dokument określa wymagania i sposób funkcjonowania SKP.

2016

Wniosek o pozyskanie środków

Gmina Strzelin składa wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych projektu "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Strzelin poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

2015

Strategia rozwoju Gminy

Rada Miejska Strzelina w dniu 28 grudnia 2015 roku podejmuje uchwałę nr XVI/229/15 w sprawie przyjęcia do realizacji strategii rozwoju Gminy Strzelin na lata 2016-2022.

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

 1. pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;
 3. pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

 

Opera
Opera
Internet Explorer
Internet Explorer
Safari
Safari
Mozilla Firefox
Mozilla Firefox
Google Chrome
Google Chrome
Vivaldi
Vivaldi

 

 

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwołalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.

 

Organizator
 • Gmina Strzelin
  ul. Rynek 10,
  57-100 Strzelin
 • umig@strzelin.pl
 • +48 71 78 30 100
Operator
 • DANIEL Przewozy Autokarowe
  ul. Ząbkowicka 42,
  57-100 Strzelin
 • biuro@daniel-autokary.pl
 • +48 723 737 358 +48 607 567 156