Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

 

Co to jest SKP?  
SKP - Strzelińska Komunikacja Publiczna.
To publiczny transport zbiorowy działający w granicach administracyjnych gminy Strzelin, a którego Gmina Strzelin jest organizatorem. SKP rozpoczęła swoją działalność 2 lipca 2018 roku.
Kto może korzystać z SKP?  
Strzelińska Komunikacja Publiczna jest ogólnie dostępnym publicznym transportem zbiorowym, z którego może korzystać każdy przestrzegając zasad określonych w regulaminie przewozu oraz Uchwały nr XLI/539/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami gminnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzelin, a także sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych (Doln. 2018 poz. 249 z późn. zm.), dla uproszczenia nazywanej regulaminem opłat i ulg.
Jakie są ceny biletów?  

Ceny biletów jednorazowych normalnych i z ulgami

Strefy biletowe Cena biletu
jednorazowego

normalnego
33% 37% 49% 50% 51% 78% 93% 95% 100%
Za przejazd w strefie 1 1,00 zł 0,67 zł 0,63 zł 0,51 zł 0,50 zł 0,49 zł 0,22 zł 0,07 zł 0,05 zł 0,00 zł
Za przejazd w strefie 2 3,00 zł 2,01 zł 1,89 zł 1,53 zł 1,50 zł 1,47 zł 0,66 zł 0,21 zł 0,15 zł 0,00 zł
Za przejazd w obu strefach 4,00 zł 2,68 zł 2,52 zł 2,04 zł 2,00 zł 1,96 zł 0,88 zł 0,28 zł 0,20 zł 0,00 zł

Ceny biletów miesięcznych normalnych i z ulgami

Strefy biletowe Cena biletu
miesięcznego

normalnego
33% 37% 49% 50% 51% 78% 93%
Za przejazd w strefie 1 40,00 zł 26,80 zł 25,20 zł 20,40 zł 20,00 zł 19,60 zł 8,80 zł 2,80 zł
Za przejazd w strefie 2 100,00 zł 67,00 zł 63,00 zł 51,00 zł 50,00 zł 49,00 zł 22,00 zł 7,00 zł
Za przejazd w obu strefach 140,00 zł 93,80 zł 88,20 zł 71,40 zł 70,00 zł 68,60 zł 30,80 zł 9,80 zł

Ceny obowiązują od 1 września 2022 r.

Kto jest uprawniony do przejazdów ulgowych?  

Skrócony wykaz ulg do biletów jednorazowych i miesięcznych

Uprawnienia do ulg na podstawie ustawy % ulgi
do biletu jednorazowego
% ulgi
do biletu miesięcznego
Funkcjonariusze Straży Granicznej wykon. czynności związ. z zapobieganiem nielegalnej migracji 100%  
Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej 95%  
Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczony do I grupy inwalidzkiej 95%  
Opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji 95%  
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 93%  
Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej na służbie 78%  
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych 78%  
Umundurowani funkcjonariusze Policji na służbie 78%  
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej na służbie 78%  
Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością 78% 78% 
Opiekun dzieci lub młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością 78%  
Inwalidzi wojenni lub wojskowi I grupy inwalidztwa. 78%  
Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową. 78%  
Dzieci w wieku do lat 4 78%  
Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych 78%  
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji w komunikacji innej niż zwykła 51%  
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji w komunikacji zwykłej 49%  
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 37%  
Osoby niewidome nie uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 37% 37%
Inwalidzi wojenni lub wojskowi zaliczeni do grupy inwalidzkiej innej niż "I" 37%  
Weteran inwalida 37%  
Kombatanci 51%  
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (komunikacja inna niż zwykła) 37%  
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji   93%
Studenci do ukończenia 26 roku życia   51%
Doktoranci do ukończenia 35 roku życia   51%
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji (komunikacja inna niż zwykła)   51%
Dzieci i młodzież pobierająca naukę do 24 lat   49%
Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych   33%
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji   37%
Nauczyciele akademiccy   33%
Działacze opozycji antykomunistycznej 51%  
Honorowi dawcy krwi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 33%  
Dzieci w wieku do lat 4 pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca siedzącego 100%  

Skrócony wykaz ulg do biletów jednorazowych i miesięcznych

Uprawnienia do ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej Strzelina % ulgi
do biletu jednorazowego
% ulgi
do biletu miesięcznego
Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dzieci własne osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka 50% 50%
Członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Karty Dużej Rodziny wprowadzone ustawą 50% 50%
Emeryci i renciści powyżej 60 roku życia 50% 50%
Osoby na świadczeniach przedemerytalnych 50% 50%

Ulgi obowiązują od 1 września 2022 r.

Gdzie mogę kupić bilet?  

Punkty sprzedaży biletów miesięcznych

Sprzedaż biletów miesięcznych
DANIEL Przewozy Autokarowe Sp.z o.o.

ul.Ząbkowicka 42,
57-100 Strzelin

Sprzedaż biletów miesięcznych
F.H.U. SMS Stanisław Pieniak

Rynek 2A,
57-100 Strzelin

Bilety jednorazowe są do nabycia wyłącznie u kierowców autobusów w formie paragonu fiskalnego.
Jak oznaczone są autobusy obsługujące linie komunikacyjne?  
 1. Autobusy podmiejskie
  Autobusy obsługujące linie podmiejskie oznaczone są następującymi cyframi arabskimi: 1, 11, 2, 12, 3, 13, 4, 5, 6, 7, 17, 8 i 18
 2. Autobusy podmiejskie
  Autobusy obsługujące linie miejskie oznaczone są następującymi, dużymi literami i cyframi: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S13 i S15.
Jak korzystać z przystanków "Na żądanie"?  
 1. Przystanki obsługiwane przez SKP oznaczone są napisem "Przystanek na żądanie".
 2. Na przystankach tych, kierowca autobusu nie zatrzyma się, jeśli żaden z pasażerów nie zasygnalizuje zamiaru opuszczenia pojazdu, a na przystanku nie ma żadnych osób.
 3. Chcąc opuścić autobus na przystanku "Na żądanie" należy nacisnąć czerwony przycisk wewnątrz autobusu (w ten sposób sygnalizujemy ten zamiar). Należy pamiętać, aby nie robić tego w ostatniej chwili, już na przystanku, lecz z wyprzedzeniem, tak aby kierowca autobusu mógł go zatrzymać w strefie przystanku.
 4. Chcąc wsiąść do autobusu na przystanku "Na żądanie", pasażer musi być widoczny dla kierowcy. Powinien więc stanąć tak, aby kierujący autobusem łatwo mógł go dostrzec (wówczas jest zobowiązany do zatrzymania pojazdu).

Przystanki "Na żądanie" to te, na których zwykle wsiada lub wysiada niewiele osób albo pasażerowie korzystają z nich tylko w określonych godzinach (np. w przypadku, gdy przystanki znajdują się w pobliżu szkół, sklepów czy zakładów pracy).

Korzyści z wprowadzenia przystanków "Na żądanie" to przede wszystkim zwiększenie płynności przejazdu pojazdów komunikacji zbiorowej (brak zatrzymań bez wymiany pasażerów na mało uczęszczanych przystankach) oraz dbałość o środowisko naturalne i oszczędność paliwa (największe spalanie paliwa następuje podczas ruszania pojazdu).

Jak potwierdzić prawo do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego?  

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z przejazdów ulgowych lub bezpłatnych są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień.

Gdzie kierować skargi i wnioski, a gdzie propozycje zmian?  

 

Skargi i wnioski na temat funkcjonowania komunikacji należy kierować bezpośrednio do Operatora w następujący sposób:

 • w siedzibie Operatora:  DANIEL Przewozy Autokarowe Sp.z o.o., ul. Ząbkowicka 42, 57-100 Strzelin w dni robocze w godz. 830-15 00,
 • telefonicznie: 530 146 471 w dni robocze w godz. 830-15 00,
 • pocztą elektroniczną (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • przez formularz na stronie: www.daniel-autokary.pl

Propozycje zmian należy kierować do Organizatora w następujący sposób:

 • pisemnie lub osobiście w siedzibie Organizatora:  UMiG Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin w dni robocze w godz. 745-15 45,
 • telefonicznie: 71 39 21 971 w dni robocze w godz. 745-15 45,
 • pocztą elektroniczną (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • przez formularz kontaktowy

 

 

Tabliczka przystankowa z rozkładem jazdy

Każdy przystanek autobusowy SKP posiada swój indywidualny i niepowtarzalny rozkład jazdy. Aby ułatwić korzystanie z tych rozkładów jazdy, wyjaśnienie wszystkich, zawartych tam informacji przedstawiono na przykładzie rozkładu jazdy dla przystanku Dobrogoszcz.
Umieść kursor nad czerwoną strzałką lub wybierz wyjaśnienie z listy rozwijanej.

 

 


Drukuj   E-mail