Bilet zintegrowany Strzelin

Bilet zintegrowany Strzelin

Bilet zintegrowany Strzelin obowiązuje wyłącznie w pociągach Kolei Dolnośląskich, w komunikacji krajowej (z wyłączeniem połączeń „Pociąg do Kultury” i „KD Specjal”) oraz na wszystkich liniach gminnych publicznej komunikacji zbiorowej, której Organizatorem jest Gmina Strzelin.

Bilet zintegrowany Strzelin składa się z kolejowego biletu miesięcznego odcinkowego imiennego z umieszczonym na nim znaczkiem komunikacji miejskiej i uprawnia jego posiadacza do:

  1. Nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich na trasie wskazanej na bilecie, przy czym co najmniej jedną ze stacji musi być: Strzelin, Biały Kościół, Warkocz.
  2. Nieograniczonej liczby przejazdów autobusami na wszystkich liniach gminnej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Strzelin (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego).

Sprzedaż biletów zintegrowanych Strzelin prowadzą wyłącznie Biura Obsługi Klienta i kasy biletowe Kolei Dolnośląskich S.A. na dworcach:

  • Strzelin
  • Kłodzko Główne,
  • Wrocław Główny.

Zapraszamy do skorzystania z oferty.

 

Regulamin oferty "Bilet zintegrowany"


Drukuj   E-mail